Rose Garden Campus

School Facilities

Tel : +86(023) 86834400
Address : Chongqing Nanfang Translators College of SISU HuiXing Road, Yubei District, Chongqing, China 401120